Betway体育网页登录           English                   
 新闻中心 
淘宝店 收入明细 2014 7.1-12.31
来源:Betway体育网页登录   发布者:必威会员   发布时间: 2015-02-11 17:33 浏览次数:

 淘宝店 收入明细 2014 7.1-12.31

交易创建时间               交易对方             商品名称                 金额(元)   服务费(元)   备注                  
2014-12-30 16:54 付慧丽             淘宝购物- 基地用狗粮   50                            
2014-12-29 14:51 张慧洁             账户码-转账               3                            
2014-12-29 10:11 毛怡倩             淘宝购物- 基地用狗粮   80 0.8                    
2014-12-28 19:17 卢珊               淘宝购物- 基地用狗粮   10 0.1                    
2014-12-26 0:31 卢珊               淘宝购物- 疫苗预订卡   40 0.4                    
2014-12-25 14:33 陈健楠             账户码-转账               3                            
2014-12-25 10:56 林莉               淘宝购物- 基地用狗粮   500 5                    
2014-12-25 9:27 凌芳               账户码-转账               24                            
2014-12-24 17:10 13917212168 淘宝购物-全新大号骨瓷龙凤款茶杯     63                            
2014-12-24 14:07 合煜               账户码-转账               100                            
2014-12-24 0:23 张宁               淘宝购物- 基地用狗粮   100 1                    
2014-12-23 12:05 凌芳               转账                   51                            
2014-12-23 12:04 凌芳               账户码-转账               72                            
2014-12-22 18:49 卢珊               淘宝购物- 基地用狗粮   100                            
2014-12-22 11:23 凌芳               账户码-转账               6                            
2014-12-22 11:00 吴蔚               账户码-转账               3                            
2014-12-21 19:28 姚宇               淘宝购物- 基地用狗粮   10                            
2014-12-19 21:40 慕童               淘宝购物- 基地用狗粮   500 5                    
2014-12-18 14:02 卢珊               淘宝购物- 基地用狗粮   20                            
2014-12-17 1:17 韦洁茹             淘宝购物- 基地用狗粮   50 0.5                    
2014-12-16 12:36 孙晓倩             淘宝购物- 基地用狗粮   10 0.1                    
2014-12-16 10:14 付慧丽             淘宝购物- 基地用狗粮   10                            
2014-12-15 23:23 侯畅               淘宝购物- 基地用狗粮   10                            
2014-12-15 15:11 张昕               淘宝购物- 基地用狗粮   200 2                    
2014-12-14 13:59 李颖               淘宝购物- 基地用狗粮   30 0.01                    
2014-12-14 9:57 陈菲               淘宝购物- 基地用狗粮   10                            
2014-12-13 16:23 杨秀梅             淘宝购物- 疫苗预订卡   100                            
2014-12-13 10:13 范悦               淘宝购物- 疫苗预订卡   20                            
2014-12-12 9:31 李庆               淘宝购物- 基地用狗粮   200 2                    
2014-12-12 0:08 周海露             淘宝购物- 基地用狗粮   100 1                    
2014-12-9 9:26 范悦               淘宝购物- 新家爱心卡   10                            
2014-12-7 23:01 沈洁               淘宝购物- 基地用狗粮   10 0.1                    
2014-12-6 20:50 卢珊               淘宝购物- 基地用狗粮   100                            
2014-12-6 18:16 赵玲               淘宝购物- 疫苗预订卡   100                            
2014-12-5 20:48 常蓉华             淘宝购物- 基地用狗粮   200 2                    
2014-12-4 21:42 沈洁               淘宝购物- 疫苗预订卡   20 0.2                    
2014-12-2 11:38 [email protected]   淘宝购物- 基地用狗粮   300                            
2014-12-1 19:11 [email protected]   淘宝购物- 基地用狗粮 等多件 30                            
2014-12-1 1:05 李颖               淘宝购物- 基地用狗粮   20 0.2                    
2014-11-29 16:29 范悦               淘宝购物- 新家爱心卡   10                            
2014-11-29 10:13 陈涛               淘宝购物- 基地用狗粮   500 5                    
2014-11-25 9:44 万珺             淘宝购物- 基地用狗粮   50                            
2014-11-21 10:01 崔凌               淘宝购物- 基地用狗粮   100                            
2014-11-20 16:48 蒋禹韦             淘宝购物- 新基地建设 10元爱心卡 30                            
2014-11-18 15:07 陈静仪             淘宝购物- 基地用狗粮   100 1                    
2014-11-18 13:58 林琳               淘宝购物- 疫苗预订卡   20                            
2014-11-18 13:57 徐子超             淘宝购物-蓝润LPT青春痘专业护理霜-志愿者捐赠义卖 130                            
2014-11-18 10:17 蒋晶晶             淘宝购物- 爱心医疗卡   50                            
2014-11-16 0:01 杨秀梅             淘宝购物- 新基地建设 10元爱心卡 100                            
2014-11-14 0:29 韦洁               淘宝购物- 基地用狗粮   50 0.5                    
2014-11-12 19:55 胡滨               淘宝购物- 基地用狗粮   20                            
2014-11-12 8:56 张昕               淘宝购物-基地大型犬认养月卡   200                            
2014-11-10 16:47 沈洁               淘宝购物- 基地用狗粮   20 0.2                    
2014-11-9 22:21 吴湘缨             淘宝购物- 基地用狗粮   50                            
2014-11-8 22:37 张爱               淘宝购物- 基地用狗粮   20                            
2014-11-8 22:28 张蕊               淘宝购物- 基地用狗粮   10 0.01                    
2014-11-8 17:47 王铮               淘宝购物- 基地用狗粮 等多件 60                            
2014-11-8 17:47 王铮               淘宝购物- 爱心医疗卡 等多件 40                            
2014-11-8 14:51 魏冰               淘宝购物- 疫苗预订卡 等多件 260                            
2014-11-8 14:51 魏冰               淘宝购物- 爱心医疗卡   40                            
2014-11-8 13:18 梅睿               淘宝购物- 基地用狗粮   50 0.5                    
2014-11-8 12:55 于露露             淘宝购物- 新家爱心卡   10                            
2014-11-6 22:49 常蓉华             淘宝购物- 基地用狗粮   200 2                    
2014-11-6 16:52 袁玥               淘宝购物- 新家爱心卡   200                            
2014-11-1 10:28 陈菲               淘宝购物- 新家爱心卡   10                            
2014-10-31 10:04 赵晓曼             淘宝购物-基地中小型犬认养月卡   300                            
2014-10-30 13:09 许浩               淘宝购物- 基地用狗粮   30 0.3                    
2014-10-29 22:04 赵黎梅             淘宝购物- 新基地建设 10元爱心卡 100                            
2014-10-29 22:04 赵黎梅             淘宝购物- 基地用狗粮   200                            
2014-10-28 15:51 张红梅             淘宝购物- 基地用狗粮   100 1                    
2014-10-27 5:51 李瑾宜             淘宝购物- 新家爱心卡   50                            
2014-10-26 20:43 常蓉华             淘宝购物- 基地用狗粮   100 1                    
2014-10-26 12:55 陈菲               淘宝购物- 基地用狗粮   10                            
2014-10-25 11:33 范悦               淘宝购物- 爱心医疗卡   10                            
2014-10-22 9:12 谭帅               淘宝购物- 基地用狗粮   30                            
2014-10-14 23:20 杨秀梅             淘宝购物- 爱心医疗卡   100                            
2014-10-12 22:00 叶枫               淘宝购物- 基地用狗粮   10 0.1                    
2014-10-10 10:53 邓红               淘宝购物- 基地用狗粮   300                            
2014-10-10 10:12 张付慧             淘宝购物- 基地用狗粮   100 1                    
2014-10-8 23:28 陈文磊             淘宝购物- 基地用狗粮   100 1                    
2014-10-7 11:08 吴彦明             淘宝购物- 新基地建设 10元爱心卡 10                            
2014-10-7 10:53 李瑾宜             淘宝购物- 新家爱心卡   50                            
2014-10-6 0:06 刘树春             淘宝购物- 爱心医疗卡   10                            
2014-10-6 0:05 刘树春             淘宝购物- 新基地建设 10元爱心卡 10                            
2014-10-6 0:04 刘树春             淘宝购物- 基地用狗粮   10                            
2014-10-5 22:58 常蓉华             淘宝购物- 基地用狗粮   100                            
2014-10-5 22:34 王思欧             淘宝购物- 基地用狗粮   10 0.1                    
2014-10-1 22:25 宋卓建             淘宝购物-全新大号骨瓷龙凤款茶杯     63                            
2014-9-26 7:48 孟杰               淘宝购物- 基地用狗粮   30 0.3                    
2014-9-25 15:34 杨秀梅             淘宝购物- 基地用狗粮   100                            
2014-9-25 13:05 赵文娟             淘宝购物- 基地用狗粮 等多件 200                            
2014-9-25 13:05 赵文娟             淘宝购物- 新基地建设 10元爱心卡 100                            
2014-9-23 15:58 赵晓曼             淘宝购物-基地中小型犬认养月卡   100                            
2014-9-23 15:04 赵文宇             淘宝购物-基地中小型犬认养月卡   100                            
2014-9-23 12:24 祝焱               淘宝购物- 基地用狗粮   30 0.3                    
2014-9-23 8:46 王丹               淘宝购物- 基地用狗粮   200                            
2014-9-11 13:26 赵蕊               淘宝购物- 爱心医疗卡   60                            
2014-9-8 11:32 范悦               淘宝购物- 基地用狗粮   10                            
2014-9-6 14:58 陈珊君             淘宝购物- 基地用狗粮   20                            
2014-9-2 9:08 范悦               淘宝购物- 新家爱心卡   10                            
2014-9-1 16:11 陈菲               淘宝购物- 疫苗预订卡   20                            
2014-8-30 20:51 胡滨               淘宝购物- 基地用狗粮   20                            
2014-8-30 15:30 王丽君             淘宝购物- 基地用狗粮   100                            
2014-8-24 14:23 钱源               淘宝购物- 基地用狗粮   10 0.1                    
2014-8-23 17:00 林娟               淘宝购物- 基地用狗粮   100                            
2014-8-23 17:00 林娟               淘宝购物- 新基地建设 10元爱心卡 100                            
2014-8-20 8:59 赵丹               淘宝购物- 基地用狗粮   10 0.1                    
2014-8-19 12:37 周墨婵             淘宝购物- 基地用狗粮   50 0.5                    
2014-8-16 22:14 孙雪梅             淘宝购物- 基地用狗粮   50                            
2014-8-13 15:50 崔凌               淘宝购物- 基地用狗粮   100                            
2014-8-3 17:02 巫妮燕             淘宝购物- 基地用狗粮   100                            
2014-8-3 10:18 范悦               淘宝购物- 基地用狗粮   10                            
2014-8-1 7:18 赵玲               淘宝购物- 基地用狗粮   100                            
2014-7-31 15:15 胡滨               淘宝购物- 基地用狗粮   20                            
2014-7-26 12:59 李翠瑾             淘宝购物- 基地用狗粮   10                            
2014-7-26 12:56 李翠瑾             淘宝购物- 新家爱心卡   10                            
2014-7-22 14:46 战瑄             淘宝购物- 疫苗预订卡   500                            
2014-7-20 10:40 陈菲               淘宝购物- 基地用狗粮 等多件 30                            
2014-7-14 14:17 刘阳               淘宝购物-基地大型犬认养月卡   200                            
2014-7-14 14:16 刘阳               淘宝购物-基地大型犬认养月卡   200                            
2014-7-9 16:42 戴静               淘宝购物-动物之友 基地用狗粮   50 0.5                    
2014-7-5 21:57 商虹               淘宝购物-动物之友 新家爱心卡   10 0.1                    
2014-7-5 17:05 崔乐               淘宝购物-动物之友 疫苗预订卡   20                            
2014-7-5 16:51 崔乐               淘宝购物-动物之友 新基地建设 10元爱心卡 10                            
2014-7-1 22:02 巫妮燕             淘宝购物-基地中小型犬认养月卡   100                            
合计 10288 36.02
总计 收入 10251.98
 
  
 栏目导航
新闻公告
基地故事

 新闻中心
Betway体育网页登录动物救助基地
Betway体育网页登录淘宝店收入统计(201
Betway体育网页登录淘宝店收入统计(2013年
Betway体育网页登录淘宝店收入统计(201
Betway体育网页登录淘宝店收入统计(201
凯捷散热器 为Betway体育网页登录新基地筹款
“让爱不在孤单“凯捷散热器流浪
Betway体育网页登录淘宝店收入明细 201304
Betway体育网页登录淘宝店收入明细2013010
导盲犬珍妮和妈妈多次来Betway体育网页登录基地探

 

版权所有 Betway体育网页登录 Copyright(C) 网站地图betway官网入口 必威官方网站下载
京ICP备05055312号
京ICP备 05055312号
Patients in the us pharmacy *[" buy cialis soft or medical advice. Will receive professional pharmaceutical advice on the use of medication from canadian pharmacies :?~^ buy viagra professional - description of pharmacological properties, destination, regimen, side effects drug.